Bodo Golfpark

GolfBox  

Innkalling til Årsmøte i Salten Golfklubb

25 mars 2021 kl 18:00

Årsmøtet avholdes digitalt torsdag 25 mars kl. 18.00 på Teams

Påmelding til årsmøtet skal i år gjøres på golfbox, hvor det er opprette som et arrangement/turnering «Årsmøte». De som melder seg på årsmøtet vil får tilsendt link til oppkobling på Teams via golfbox. Dette er for å ha oversikt over de medlemmene som ønsker å delta på årsmøtet. 

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 11 mars 2021 på e-post til post@bodogolfpark.no

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en (1) uke før årsmøtet på: http://www.bodogolfpark.no

Etter årsmøtet avholdes det et medlemsmøte

§12. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal;

  • Behandle Salten Golfklubbs årsmelding
  • Behandle Salten Golfklubbs regnskap i revidert stand.
  • Behandle innkomne forslag
  • Fastsette kontingent
  • Bestemme Salten Golfklubbs organisasjon (jfr.§15)
  • Velge
  • Leder og nestformann
  • 3-5 styremedlemmer og 1 varamedlem
  • revisor og dennes stedfortreder
  • valgkomite som skal bestå av tre medlemmer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Leder, nestleder og styremedlemmer velges for 2 år.

Styret i Salten Golfklubb kommer til å fremme et forslag om navnebytte på klubben, informasjon om dette er vedlagt.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

StyretSalten Golfklubb

Forslag om navnebytte

Styret i Salten Golfklubb har besluttet å fremme forslag om å endre navn på klubben. Saken skal behandles på årsmøtet. Styrets forslag per nå er å endre navnet til Bodø Links GK.

Begrunnelsen for styrets forslag er at vi konstaterer at Salten golfklubb, og også navnet Bodø Golfpark AS, per nå er et relativt svakt merkenavn. Dette ble vi svært oppmerksom på under arbeidet med ny hjemmeside, som også er en del av en strategi for en ny og bedre profilering av klubben og vår flotte bane. Vi har derfor igangsatt et arbeid for å lettere kunne få treff på google-søk, bedre profilering på Facebook, Instagram mv.  I dette arbeidet ønsker vi også å skifte navn på klubben til et mer treffende navn.

Vi må erkjenne at til tross for at vi har en av Norges flotteste baner, så er det for få i golfnorge som kjenner til banen, og det er også få som assosierer navnet Salten Golfklubb til byen Bodø. Vi frykter at de færreste utover vår egen region har noe forhold til Salten-navnet i det hele tatt.

Derfor foreslår vi å endre navnet til Bodø Links GK, som etter vår mening er et navn som både forteller hvor banen befinner seg geografisk, og som også gir en god assosiasjon til hvilken golfopplevelse som ventes ved besøk av banen. Vi håper også at det er et navn som kan feste seg i golfnorges bevissthet.

Styret er selvsagt åpne for at noen av våre medlemmer kan ha andre og bedre forslag. Styret ber derfor om at medlemmer som har forslag til navn sender disse til post@bodogolfpark.no innen torsdag 11 mars.

Etter at styret har gjennomgått innsendte forslag vil endelig forslag til navnebytte bli sendt ut sammen med årsmøtepapirene og bli behandlet på årsmøtet. 

Comments are closed.