Bodo Golfpark

GolfBox  

Protokoll fra årsmøtet i Salten Golfklubb

Årsmøtet ble avholdt 25 mars 2021. Vedlagt er signert protokoll og revisorrapport

Vi minner om dugnad lørdag 24 april med start kl 11:00

Bodø Golfpark Årsmøte
Comments are closed.