Bodo Golfpark

GolfBox  

Golfer til et bedre liv

Lyden av golfballen som spinner rundt i koppen skaper både lykke og følelse av mestring. 

Det fikk deltakerne på kurset «Et slag av gangen» kjenne på der de ble veiledet av golfinstruktør Mikael Holti Steensrud i Bodø Golfpark nylig. Den tidligere flymekanikeren å Forsvarets flystasjon i Bodø valgte å utdanne seg til profesjonell golftrener da flystasjonen ble vedtatt nedlagt. Nå nyter han å lære unge og gamle å mestre golf. Denne gang åtte deltakere i kurset som er skreddersydd for mennesker som av ulike grunner sliter eller har slitt med livene sine.

-Jeg har ikke engang prøvd minigolf før, men dette er morsomt og lyden av ballen i koppen ga en deilig følelse, sier en av deltakerne på den grønne treningsmatta til Salten Golfklubb i Bodø.

Landsomfattende

-Det handler om å få folk ut av passivitet. Og som livet ellers handler det om å ta ett skritt av gangen, eller som vi sier her: Et slag av gangen, sier Tobias Christensen fra Housing First.

Kurset «Et slag om gangen» er et nasjonalt prosjekt med kurs og aktivitet i et stort antall golfklubber. I Bodø er det deltakere fra Fossum kollektivet, Villa Vekst og Housing First.

God erfaring

For Salten Golfklubb var det ikke vanskelig å si ja til å delta i «Et slag av gangen», hvor også Norges Golfforbund er med.

-På mange måter blir dette i forlengelsen av kampanjen Grønn Glede som har gått over flere år, sier daglig leder Sigve Bollestad i Salten Golfklubb, mens lederen av Housing First i Bodø, Remi Larsen forteller hvordan de har brukt golf for sine brukere i flere år:

-Golf er en lett tilgjengelig aktivitet hvor man kan velge å være flere sammen eller trene alene. Det passer for folk i alle aldre og gleden får man uavhengig av fysikk og kondisjon. Det handler om å jobbe med mestring og gjerne skaffe seg nye venner og nettverk uten rus, sier Larsen.

Formål

Foreningen Et slag av gangen er ideell og livssynsnøytral forening. Foreningen har som formål å søke midler og yte støtte til landets golfklubber som i tillegg til sin vanlige aktivitet, driver eller ønsker å drive aktivitetstilbud for sin målgruppe. Mennesker med rusavhengighet eller psykisk syke, unge lovbrytere/rusmisbrukere, domfelte og løslatte, unge «utenfor» og minoriteter. Dette ønsker vi å oppnå med våre prosjekter, «Et slag av gangen» og «Veien tilbake», sammen med våre samarbeidspartnere, relevante kommunale enheter og golfklubbene.

Formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger og ønsker. Målsetning med tilbudet er å skape et aktivitetstilbud for målgruppen som gir fysisk aktivitet samt skape arena for sosial utvikling, mangfold og integrering hvor matservering og arbeidstrening også vil være viktige elementer i tilbudet, gjennom samarbeidspartnere. Styret vil vurdere om annen samfunnsnyttig aktivitet også skal innlemmes i foreningens formål. 
Foreningen Et slag av gangen har inngått et samarbeid med Norges Golfforbund som vil være med å sikre aktivitet i våre samarbeidende klubber.

Visjon og Verdier

Golf for alle

Comments are closed.