Bodo Golfpark

GolfBox  

Ekstra medlemskontingent

På årsmøtet i 2020 (protokoll vedlagt) ble det bestemt at det skulle innføres en ekstra medlemsavgift på kr 750,-, med unntak fra junior, fjernmedlemmer og passive medlemmer. Denne medlemsavgiften vil frafalles om medlemmet deltar på minst 1 dugnad.

Ekstra medlemsavgift for sesongen 2021 vil bli sendt ut på faktura ila uke 45.

Comments are closed.