Bodo Golfpark

GolfBox  

Strategimøte Salten Golfklubb/Bodø Golfpark

Lørdag 27 november samlet styret i Salten Golfklubb og Bodø Golfpark seg på klubbhuset, sammen med daglig leder, turneringsleder, leder damegruppen, leder seniorgruppen, og andre nøkkelpersoner

Status på sosiale medier, regnskap og budsjett ble gått igjennom, det vil gås igjennom nærmere på årsmøtet. Administrasjonen i klubben vil stort sett fortsette som i år, i tillegg er Hild Salo tilsatt som ansvarlig kafe og butikk med virkning fra 1 april 2022. Jan Lundell, vår greenkeeper kommer tilbake fra Thailand i begynnelsen av april, og vi håper han får med seg sine faste medhjelpere.

Medlemsavgift

Dagens medlemskategorier og avgift ønskes videreført. I år ble det sendt ut ekstra medlemsavgift på kr 750,- som kunne refunderes ved deltakelse på en eller flere dugnader. Dette vil også bli videreført i 2022.

Som informert om tidligere vil klubben ta i bruk ny samarbeidspartner for innkreving av medlemsavgift i 2022. Avtalen med CSM er oppsagt og NORKRED AS vil sende ut informasjon til alle i begynnelsen av januar.

I 2021 har Salten golfklubb hatt 68 nye medlemmer på VTG kurs, og har en netto økning på 33 medlemmer.

Golfspilleren i sentrum

Resultatene fra Golfspilleren i sentrum ble gått igjennom, med fokus på forbedringsområder og tilbakemeldinger. Denne spørreundersøkelsen er delt i 3, medlemmer, nye medlemmer og gjestespillere. Scoren fra gjestespillere er bra, med en score på 66, noe som bringer klubben opp på 3dje plass av de klubbene som deltar. Over gjennomsnittet. Fra våre medlemmer har klubben en score på 50, og nye medlemmer på 52. Begge over snittet for landet, men fremdeles mye potensiale for forbedringer:

  • For dårlig informasjon. Dette tar klubben på alvor og vil gjøre tiltak for å forbedre dette i 2022. Golfforbundet har en avtale med Loopify som vi vil ta i bruk neste sesong for å bedre informasjonen
  • For dårlige bunkere. Dette har vi vært klar over, i 2021 ble det kjøpt inn ny type bunker sand for uttesting, og det vil fortsette i 2022, og vi håper at bunkerne vil framstå mye bedre.
  • Dårlige utslagssteder. Utslagssteder har også vært et fokusområde for klubben, det er kjøpt inn kunstgress som skal på plass, slik at greenkeeper kan utbedre de gress utslag som sårt trenger det.
  • For dårlig skilting. Også her vil klubben gjøre en innsats for å forbedre skiltingen.
  • Samtidig fikk klubben mye ros fra alle tre kategoriene som vi tar med oss videre.

Veien til Golf og kurs

Klubben står uten fast golftrener foran sesongen 2022 etter at Mikael har sagt opp. Men han vil være tilgjengelig i enkelte perioder for å gi kølle tilpasning og pro timer. I tillegg vil klubben inngå avtaler med de personene vi har i ressursgruppen, mange med trener 1 kompetanse, for å tilby gruppetreninger og VTG kurs. Dersom noen av våre medlemmer kunne tenke seg å trener 1 utdanning, er det bare å ta kontakt.

Status anlegg

I 2021 ble det gjort en større oppgradering av drivingrangen med påfyll av masse for planering, nytt nett, ny ballautomat med tilbehør. Hull 14 er utvidet, her gjenstår litt planering og såing. Ny puttegreen er klar til sesongen 2022, og gamle hull 16 er perfekt å bruke til trening på jern slag.

For sesongen 2022 har vi så smått begynt å planlegge på et nytt bygg for køllereparasjon/lager, garderobe og møterom. Videre må klubbhuset males/beises og Kåre har bistått med å lage en lang liste med arbeidsoppgaver som kan gjøres på dugnad. Korthullsbanen skal ferdigstilles, og vi ønsker å etablere grønn tee på minimum 9 hull

Aktivitet

Både senior og damegruppen fortsetter sin aktivitet, Hanne har tatt ansvar for barnegruppa, og vi vil ha juniortreninger. Golf grønn glede/Et slag av gangen fortsetter sin aktivitet med en trening i uka, vi håper å få med flere institusjoner og deltakere. Golfskole planlegges i uke 26. Salten golfklubb skal i år arrangere regionstour 2, planlagt 4/5 juni. Klubbmesterskapet er foreløpig planlagt til 27/28 august

Med dette ønsker styret og administrasjon i Salten Golfklubb alle våre medlemmer fortsatt god advents tid og god jul når den tid kommer!

Comments are closed.