Bodo Golfpark

GolfBox  

Årsmøte Salten Golfklubb

Styret i Salten Golfklubb kaller inn til årsmøte tirsdag 8 mars kl 18:00 i lokalene til Sparebank 1 Nord-Norge, Dronningensgate 7 A. Forutsatt at smitte situasjonen tillater dette.

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14 februar 2022 på e-post til post@bodogolfpark.no

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut senest en (1) uke før årsmøtet på: http://www.bodogolfpark.no

Etter årsmøtet avholdes det et medlemsmøte

Det vil bli enkel servering. Velkommen!

Se vedlagte innkalling

Comments are closed.