Bodo Golfpark

GolfBox  

Styremøte Salten golfklubb

Tirsdag 15 februar ble det avholdt styremøte i Salten Golfklubb/Bodø Golfpark

Hovedsaken var forberedelse til årsmøtet som skal avholdes 8 mars. Regnskapene for 2021 og budsjett for 2022 ble gjennomgått. Ingen innkomne saker, men styret legger frem forslag om å videreføre ekstra medlemsavgift på kr 750 i 2022 (denne strykes ved oppmøte på en eller flere dugnader), samt en liten økning av medlemsavgiften i 2023.

Det er startet planlegging for et nybygg som skal erstatte dagens «rødbu» som står bak rangen. Nybygget er planlagt å inneholde kølleverksted, lager og plass til flere garderobeskap.

Styret vurderer også endringer i klubbhuset, oppsett av kjølerom på kjøkken, flytting av butikk til andre enden av klubbhuset, oppsett av foldedør for å kunne benytte deler av lokalet som møterom ved behov. Og det sees på muligheter får å gjøre noe med gulvet for å lette renhold.

Styret oppfordrer flest mulig av medlemmene om å stille på årsmøtet 8 mars, i lokalene til Sparebank 1 NN kl 1800. Det vil avholdes et medlemsmøte etter årsmøte hvor det vil informeres om pågående saker.

Comments are closed.