Bodo Golfpark

GolfBox  

Innkalling til årsmøte Salten Golfklubb

Årsmøtet i Salten Golfklubb avholdes 9 mars 2023 kl 18:00Klubbhuset

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 23 februar på e-post til post@bodogolfpark.no

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en (1) uke før årsmøtet på: http://www.bodogolfpark.no

Etter årsmøtet avholdes det et medlemsmøte

§12. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal;

 1. Behandle Salten Golfklubbs årsmelding
 2. Behandle Salten Golfklubbs regnskap i revidert stand.
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingent
 5. Valg
  • Leder og nestleder
  • 3 styremedlemmer og 1 varamedlem
  • revisor
  • valgkomite som skal bestå av tre medlemmer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret Salten Golfklubb

Comments are closed.