Bodo Golfpark

GolfBox  

Årsmøte 2023 Salten golfklubb

Vedlagt er protokoll fra årsmøtet i Salten Golfklubb. Signert utgave sammen med signert regnskap og revisjonsberetning legges ut så snart det er klart.

Salg av andelsbevis spillerett opphører umiddelbart, og andelen vil være fritt omsettbar mellom medlemmene. Det opprettes nye medlemsgrupper.

Forslaget som ble vedtatt med nye medlemskategorier:

  • Albatross – medlemmer som har kjøpt andelsbevis tidligere. Kr 583 pr mnd (Kr 7000 pr år) med fritt spill. For å oppnå Albatross medlemskap i fremtiden, må man ha vært Eagle medlem i 5 år.
  • Eagle – nye medlemmer som ønsker fritt spill. Kr 708 pr mnd (Kr 8500 pr år). Fritt spill. Vil automatisk overføres til Albatross medlem etter 5 år.
  • Birdie – erstatter «Greenfee spillerett» og «greenfee medlemskap». Et «Greenfee medlemskap» til kr 228 pr mnd (Kr 2730 pr år) Kr 400 i greenfee for 18 hull.
  • Par – Samme som dagens VTG medlemskap. Kr 250 pr mnd (Kr 3000 pr år) fritt spill. Et tilbud som inkluderer VTG kurs og medlemskap med fritt spill år en og to etter avlagt kurs

Øvrige medlemskategorier forblir uendret

Endringene trer i kraft umiddelbart

Andelsbevis Bodø Golfpark vil være fritt omsettelig mellom medlemmene

Comments are closed.