Bodo Golfpark

GolfBox  

Protokoll årsmøte Salten Golfklubb

Årsmøtet ble gjennomført 14 mars med 19 stemmeberettigede tilstede.

Vedlagt ligger protokoll og revisors beretning til Salten Golfklubb og Bodø Golfpark

Comments are closed.