Bodo Golfpark

GolfBox  

HULL 7

Vi ser oss nødt til å endre på hull 7, da det havner for mange baller inn på gårdsplassen til naboen. Out of bounce stakene vil bli flyttet lenger til høyre, sett i spilleretning. Området bak gjerdet ved utslaget på hull 5 er forbudt område, og dersom man er så uheldig at man slår en ball over gjerdet, SKAL man rope FORE! Se video som er lagt ut på vår facebook side. https://www.facebook.com/bodogolfpark

Se også vedlagte skisse av ny layout av hull 7

Comments are closed.