Bodo Golfpark

Historie

Salten golfklubb – stiftet i 1992

Bodø Golfpark er eid av Salten golfklubb. Banen har fått sin kvalitet takket være stor støtte og innsats fra sponsorer, medlemmer, dyktige banemannskaper og støtte fra Nordland fylkeskommune.

Veien til 18-hull var lang 
Det startet slik:

Tidlig på 1990-tallet kom noen få golfentusiaster sammen.  En av disse var svenske Bjørn Lindgren. Det gikk rykte om at han hadde et nett i kjelleren som han slo baller mot, og dette tente mange som gikk med en fremtidig golfer i magen.  Og noen få ble til en gruppe , som gjerne ville få i stand  golf i Bodø.

Det viste seg at det allerede var stiftet  golfklubb i Valnesfjord , registrert i NGF.  De to grupperingene møttes i november 1992, slo seg sammen, døpte om Valnesfjord Golf klubb til Salten Golf klubb. Man trodde tidlig at det kun var plass til en 18-hullsbane med befolkningsgrunnlaget i Salten.

Første formann ble Aud Fredriksen.  Med seg i styret hadde hun Klaus Hansen og Leif Harald Paulsen fra Valnesfjord GK (begge dessverre døde nå)  samt Bjørn Lindgren, Per Strømhaug, Terje Jensen og Reidar Eliassen fra den andre grupperingen.  Kjell Nyvold og Sigbjørn Solheim var også med fra et tidlig stadium.

Målet var å få til en golfbane i Salten.  Av naturlige grunner gikk det noe tregt i starten, fordommene var mange og store.

Våren 1993 fikk vi en avtale med Bodin gård om leie av en del av Asyljordene, det som nå heter Rønvikjordene, langs Thalleveien mellom Riksvei 80 og Kirkeveien,  til drivingrange.

Mange utenforstående syntes da at Asyljordene var et passende navn for den aktiviteten vi holdt på med.

Reidar Eliassen avholdt forresten klubbens første teorikurs vinteren 1993-94.

I juni 1994 dro 6 medlemmer til Skellefteå for å ta Grønt-kort; en avtale styret hadde fått i stand.  Disse 6 var:  Aud Fredriksen, Marie Austvoll, Helge Lieng, Eystein Hansen, Terje Jensen og Hans Lie.  Alle besto prøven og første 9-hullsrunde etterpå tok 4 timer, og vi var sjeleglade for hvert hull under 10 slag!

Etter hvert tok Narvik GK over som Grøntkortfadder, med mye entusiasme og hjelp fra ildsjelen der, Tor Stiberg.  Mange medlemmer i Salten GK har sitt Grøntkort fra Narvik.

Klubbens andre formann ble Marie Austvoll.  Nestleder var Hans Lie (militær som er flyttet til Rygge).  Formann i banekomitéen ble Kjell Kolstad.

Vinteren 1997/1998 fikk vi avtale med grunneiere i Saltstraumen om bygging av en korthullsbane.

Banekart fra Saltstraumen:

Saltstraumen Banekart

Klubben engasjerte Tor Stiberg fra Narvik som «banekonsulent». 

En meget entusiastisk dugnadsgjeng startet opp med ”skoging” tidlig i mai 1998, og etter mangfoldige dugnadstimer var banen klar til spill,  i midten av august. En flott lørdag hadde vi offisiell åpning av 6-hullsbanen i Saltstraumen.  Representant fra Norges Golfforbund, Paal Midtvåge, var tilstede. 

Det første offisielle golfslaget i Saltstraumen ble slått av daværende nestformann Hans Lie, en eksplosjonsball som skapte stor munterhet. Det ble en stor dag både for golferne og for grunneierne ekteparet Kellner.

Åpningen ble etterfulgt av lunsj på Saltstraumen hotell for styret, spesielt inviterte og grunneierne.  Da ble det overrakt plakett fra Norges Golfforbund til klubben v. formann Marie Austvoll.  Klubben fikk status som ”Klubb med bane” og vi fikk utstede Grønt kort selv. 

Fra da av eksploderte det bokstavelig talt med grønt-kort kurs, nye medlemmer etc.

Ved neste årsmøte, overtok formann i banekomitten , Kjell Kolstad, som formann, et verv han hadde til Jess Owe Johansen overtok stafettpinnen i 2003.  Salten Golfklubb jobbet lenge, og med store forhåpninger og forventninger, mot 18-hullsbane i Saltstraumen. 

I 2003 fikk vi tommelen ned fra Bodø kommune med prosjektet i Saltstraumen. Dette var etter at Golf Management var kommet på banen i det lokale golfmiljøet med sitt prosjekt på Ilstad.

Kommunen var av den oppfatning at det bare var rom for en bane i Bodø, men mange av oss var av en annen oppfatning. 

Det ble ei spennende tid som fulgte før ei mindre gruppe fra klubben fikk til en avtale med grunneiere på Myklebostad. 

Resten er en historie som er kjent for de fleste.

Stor takk til:
Marie Austvoll, Hans Lie og Terje Jensen.