Bodo Golfpark

GolfBox  

Lokale regler Salten Golfklubb

 1. Definere banens grenser
 • Hvite staker og/eller hvite spraylinjer definerer banens grenser
 • Utenfor banen på hull 2, 3, 7 og 17 er definert av stakene, og en ball er utenfor banen når den faller til ro utenfor stakenes ytterside.
 • På hull 5 tillates ikke spille på andre siden av elven. Dropp etter regel 17.1

2. Utenfor banen mellom to hull

 • Under spill av hull 7, er hull 5, hvor grensen er definert med hvite staker utenfor bane. Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 7. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.
 • Under spill av hull 17, er hull 18, hvor grensen er definert med hvite staker utenfor bane. Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 17. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

3. Straffeområder (regel 17)

 • Straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer

4. Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (regel 16)

Grunn under reparasjon (GUR)

 • Alle områder på banen merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje
 • Maurtuer i generelt område
 • Fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere, eller innenfor en avstand på to køllelengder fra området klippet i fairwayhøyde eller lavere.
 • Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer
 • Steinfylte dreneringsgrøfter

Anmerkning: Det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punkt c – e.

5. Uflyttbare hindringer

 • 150- metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker
 • Anvisningsskilt
 • Trær med støttepinner eller annen beskyttelse/merking
 • Veier/stier og dets merkede områder

6. Spilleforbudsområder (i unormale baneforhold) (regel 16.1f)

Områder definert med blå staker med hvit topp er ett spilleforbudsområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudsområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f. Unge nyplantede trær mellom hull 15 og 16 er å anse som spilleforbudsområde. Fritak tas etter regel 16.1f

7. Droppesoner

Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet på hull 6 og 8, ved å legge til ett straffeslag kan en spiller droppe en ball i droppesonen. I tillegg gjelder følgende på samme hull: Om spilleren ikke vet hvorvidt ballen er i straffeområde, kan man spille en provisorisk ball etter regel 18.3

På denne banen er alle grøfter å anse som rødt straffeområde, merket eller ikke.